घर > हाम्रोबारे >उत्पादन उपकरण

उत्पादन उपकरण

कम्पनीसँग टेबुल ल्याम्प, फ्लोर ल्याम्प, मुड लाइट, प्लाज्मा बल, लाभा ल्याम्प, र जेलीफिस ल्याम्प जस्ता ट्राफिक टेस्ट, टर्सन टेस्ट, टेन्साइल जस्ता उत्पादन प्रक्रियामा उन्नत उत्पादन लाइन र आर एन्ड डी परीक्षण उपकरणहरूले सुसज्जित आर एन्ड डी टोली छ। परीक्षण, EMI परीक्षण, ESD परीक्षण, लाइटनिङ स्ट्राइक र सर्ज टेस्ट, उच्च भोल्टेज परीक्षण र स्पेक्ट्रल एनालिसिस टेस्टमा ग्राहकको आवश्यकता राम्रोसँग पूरा गर्न सक्ने उत्तम र वैज्ञानिक व्यवस्थापन मोड हुन्छ।